RoháčekIzaiáš34,16

Izaiáš 34:16

Hľadaj­te v knihe Hos­podinovej a čítaj­te! Ani jedno zo všet­kého toho ne­vys­tane; ni­ktoré nebude po­strádať druhého, lebo moje ús­ta, hovorí Hospodin, to rozkázaly; a jeho Duch ich zhromaždí,


Verš v kontexte

15 tam bude hniez­diť šípový had a snesie, a keď vy­liah­ne, shromaždí do svojej tône; tam tiež sa budú shromažďovať jas­trabi jeden s druhým. 16 Hľadaj­te v knihe Hos­podinovej a čítaj­te! Ani jedno zo všet­kého toho ne­vys­tane; ni­ktoré nebude po­strádať druhého, lebo moje ús­ta, hovorí Hospodin, to rozkázaly; a jeho Duch ich zhromaždí, 17 a on im hodí los, a jeho ruka im ju roz­delí mer­nou šnúrou, až na veky ju zauj­mú do dedičs­tva budú v nej bývať na po­kolenie a po­kolenie.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

16 Hľadaj­te v knihe Hos­podinovej a čítaj­te! Ani jedno zo všet­kého toho ne­vys­tane; ni­ktoré nebude po­strádať druhého, lebo moje ús­ta, hovorí Hospodin, to rozkázaly; a jeho Duch ich zhromaždí,

Evanjelický

16 Hľadaj­te v knihe Hos­podinovej a čítaj­te, ani jed­no z toho nechýba, lebo ús­ta Hos­podinove to roz­kázali a Jeho Duch ich zhromaždil.

Ekumenický

16 Skúmaj­te v Hospodinovej knihe a čítaj­te: Ni­kto z nich nebude chýbať, vzájom­ne sa nebudú vy­hľadávať, lebo to pri­kázali Hos­podinove ús­ta a jeho Duch ich zhromaždil.

Bible21

16 Hle­dej­te v knize Hos­po­di­nově a čtěte! Ani je­diný z nich nechybí, žádný z nich není bez družky. Jeho ús­ta dala příkazya jeho Duch je shro­máždí.