EvanjelickýIzaiáš34,16

Izaiáš 34:16

Hľadaj­te v knihe Hos­podinovej a čítaj­te, ani jed­no z toho nechýba, lebo ús­ta Hos­podinove to roz­kázali a Jeho Duch ich zhromaždil.


Verš v kontexte

15 Tam sa za­hniez­di sova a znesie vaj­cia, naďob­ne ich a vy­liah­ne vo svojom tieni; tam sa budú zlietať aj supy, stretať sa jeden s druhým. 16 Hľadaj­te v knihe Hos­podinovej a čítaj­te, ani jed­no z toho nechýba, lebo ús­ta Hos­podinove to roz­kázali a Jeho Duch ich zhromaždil. 17 On im hodil žreb, Jeho ruka im meracím pásom pri­delila krajinu. Večne ju budú vlast­niť, po všet­ky po­kolenia budú v nej bývať.

späť na Izaiáš, 34

Príbuzné preklady Roháček

16 Hľadaj­te v knihe Hos­podinovej a čítaj­te! Ani jedno zo všet­kého toho ne­vys­tane; ni­ktoré nebude po­strádať druhého, lebo moje ús­ta, hovorí Hospodin, to rozkázaly; a jeho Duch ich zhromaždí,

Evanjelický

16 Hľadaj­te v knihe Hos­podinovej a čítaj­te, ani jed­no z toho nechýba, lebo ús­ta Hos­podinove to roz­kázali a Jeho Duch ich zhromaždil.

Ekumenický

16 Skúmaj­te v Hospodinovej knihe a čítaj­te: Ni­kto z nich nebude chýbať, vzájom­ne sa nebudú vy­hľadávať, lebo to pri­kázali Hos­podinove ús­ta a jeho Duch ich zhromaždil.

Bible21

16 Hle­dej­te v knize Hos­po­di­nově a čtěte! Ani je­diný z nich nechybí, žádný z nich není bez družky. Jeho ús­ta dala příkazya jeho Duch je shro­máždí.