RoháčekIzaiáš1,22

Izaiáš 1:22

Tvoje strieb­ro sa ob­rátilo na tros­ky; tvoje víno je po­miešané s vodou;


Verš v kontexte

21 Oj, ako sa stalo smil­nicou mes­to, kedysi verné! Bolo pl­né súdu; spraved­livosť pre­bývala v ňom, a teraz v ňom bývajú vrahovia! 22 Tvoje strieb­ro sa ob­rátilo na tros­ky; tvoje víno je po­miešané s vodou; 23 tvoje kniežatá sú spur­ní od­pad­líci, spoločníci zlodejov; všet­ci, koľko ich je, milujú ú­plat­ný dar a ženú sa za od­platou; siroty ne­súdia podľa spravedlivosti, a pravota vdovy ne­prij­de pred nich.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Tvoje strieb­ro sa ob­rátilo na tros­ky; tvoje víno je po­miešané s vodou;

Evanjelický

22 Tvoje strieb­ro sa zmenilo na tros­ku, tvoje víno je vodou zriedené.

Ekumenický

22 Tvoje strieb­ro sa znehod­notilo, tvoje víno je zriedené vodou.

Bible21

22 Tvé stříbro se pro­měni­lo v strusku, tvé víno se vodou zře­di­lo.