EvanjelickýIzaiáš1,22

Izaiáš 1:22

Tvoje strieb­ro sa zmenilo na tros­ku, tvoje víno je vodou zriedené.


Verš v kontexte

21 Ako sa ver­né mes­to stalo ne­vies­t­kou! Bolo pl­né práva, spravod­livosť pre­bývala v ňom, teraz však vrahovia. 22 Tvoje strieb­ro sa zmenilo na tros­ku, tvoje víno je vodou zriedené. 23 Tvoje kniežatá sú vzbúren­cami a druh­mi zlodejov. Každý má rád ú­platok, ženie sa za dar­mi; sirotám právo ne­prisudzujú, spor vdovy sa k nim nedos­táva.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Tvoje strieb­ro sa ob­rátilo na tros­ky; tvoje víno je po­miešané s vodou;

Evanjelický

22 Tvoje strieb­ro sa zmenilo na tros­ku, tvoje víno je vodou zriedené.

Ekumenický

22 Tvoje strieb­ro sa znehod­notilo, tvoje víno je zriedené vodou.

Bible21

22 Tvé stříbro se pro­měni­lo v strusku, tvé víno se vodou zře­di­lo.