RoháčekHaggeus1,9

Haggeus 1:9

Hľadíte po mnohu, a hľa, je málo, a keď to vnesiete do domu, ja to roz­fúk­nem. Prečo? hovorí Hos­podin Zá­stupov. Pre svoj dom, že je pus­tý, a vy každý bežíte do svoj­ho domu.


Verš v kontexte

8 Iďte hore na vrch, do­prav­te dreva, staväj­te dom, a budem mať v ňom záľubu, a budem os­lávený, hovorí Hos­podin. 9 Hľadíte po mnohu, a hľa, je málo, a keď to vnesiete do domu, ja to roz­fúk­nem. Prečo? hovorí Hos­podin Zá­stupov. Pre svoj dom, že je pus­tý, a vy každý bežíte do svoj­ho domu. 10 Pre­to sa pre vás za­vrely nebesia, takže nedávajú rosy, a zem sa za­vrela so svojou úrodou.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

9 Hľadíte po mnohu, a hľa, je málo, a keď to vnesiete do domu, ja to roz­fúk­nem. Prečo? hovorí Hos­podin Zá­stupov. Pre svoj dom, že je pus­tý, a vy každý bežíte do svoj­ho domu.

Evanjelický

9 Očakávali ste mnoho, a je z toho málo; keď ste to do­viez­li domov, ja som to od­fúkol. Prečo? hovorí Hos­podin moc­nos­tí. Pre môj dom, ktorý je v tros­kách; ale každému z vás ide len o jeho dom.

Ekumenický

9 Očakávali ste mnoho, ale je z toho málo. Keď ste to do­viez­li domov, ja som to od­fúkol. Prečo? — pýta sa Hos­podin zá­stupov. Pre môj dom, ktorý je v troskách. Každému z vás však ide len o vlastný dom.

Bible21

9 Očekává­te mno­ho, a je z toho málo. Co přive­zete do­mů, to rozfoukám. A pro­č? praví Hos­po­din zástupů. Pro­tože můj chrám je v troskách a vy se stará­te každý jen o svůj dům.