RoháčekHaggeus1,10

Haggeus 1:10

Pre­to sa pre vás za­vrely nebesia, takže nedávajú rosy, a zem sa za­vrela so svojou úrodou.


Verš v kontexte

9 Hľadíte po mnohu, a hľa, je málo, a keď to vnesiete do domu, ja to roz­fúk­nem. Prečo? hovorí Hos­podin Zá­stupov. Pre svoj dom, že je pus­tý, a vy každý bežíte do svoj­ho domu. 10 Pre­to sa pre vás za­vrely nebesia, takže nedávajú rosy, a zem sa za­vrela so svojou úrodou. 11 A za­volal som sucho na zem i na vr­chy, na zbožie, na vín­nu šťavu, na olej i na to, čo vy­dáva zem, na človeka i na hovädo i na všet­ku prácu rúk.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre­to sa pre vás za­vrely nebesia, takže nedávajú rosy, a zem sa za­vrela so svojou úrodou.

Evanjelický

10 Pre­to nebesá nad vami odo­preli rosu a zem odo­prela úrodu.

Ekumenický

10 Pre­to nebesá nad vami odo­preli rosu a zem odo­prela úrodu.

Bible21

10 Pro­to nad vá­mi nebe za­drže­lo rosu a země za­drže­la svou úro­du.