RoháčekHaggeus1,3

Haggeus 1:3

A stalo sa slovo Hos­podinovo skr­ze proroka Hag­gea po­vediac:


Verš v kontexte

2 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ten­to ľud hovorí: Nie je toto čas prij­sť, čas, aby sa staväl dom Hos­podinov. 3 A stalo sa slovo Hos­podinovo skr­ze proroka Hag­gea po­vediac: 4 Či je čas pre vás, aby ste vy bývali vo svojich vy­kladaných domoch, kým je tento dom pus­tý?

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A stalo sa slovo Hos­podinovo skr­ze proroka Hag­gea po­vediac:

Evanjelický

3 Po­tom za­znelo slovo Hos­podinovo pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea tak­to:

Ekumenický

3 Po­tom za­znelo slovo Hos­podina pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea tak­to:

Bible21

3 Pro­to skrze pro­roka Agea přišlo slovo Hos­po­di­novo: