RoháčekHaggeus1,4

Haggeus 1:4

Či je čas pre vás, aby ste vy bývali vo svojich vy­kladaných domoch, kým je tento dom pus­tý?


Verš v kontexte

3 A stalo sa slovo Hos­podinovo skr­ze proroka Hag­gea po­vediac: 4 Či je čas pre vás, aby ste vy bývali vo svojich vy­kladaných domoch, kým je tento dom pus­tý? 5 Pre­to teraz tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Priložte svoje srd­ce ku svojim ces­tám!

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Či je čas pre vás, aby ste vy bývali vo svojich vy­kladaných domoch, kým je tento dom pus­tý?

Evanjelický

4 Vám už na­stal čas bývať v ob­kladaných domoch, za­tiaľ čo ten­to dom je v tros­kách?

Ekumenický

4 Či vám už na­stal čas bývať v obkladaných domoch, za­tiaľ čo ten­to dom je v troskách?

Bible21

4 „­Pod­le vás je tedy čas, abys­te si ži­li ve svých vy­z­do­bených do­mech, za­tím­co ten­to chrám je v troskách?