EvanjelickýHaggeus1,3

Haggeus 1:3

Po­tom za­znelo slovo Hos­podinovo pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea tak­to:


Verš v kontexte

2 Tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Ten­to ľud vraví: Ešte ne­prišiel čas stavať dom Hos­podinov. 3 Po­tom za­znelo slovo Hos­podinovo pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea tak­to: 4 Vám už na­stal čas bývať v ob­kladaných domoch, za­tiaľ čo ten­to dom je v tros­kách?

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A stalo sa slovo Hos­podinovo skr­ze proroka Hag­gea po­vediac:

Evanjelický

3 Po­tom za­znelo slovo Hos­podinovo pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea tak­to:

Ekumenický

3 Po­tom za­znelo slovo Hos­podina pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea tak­to:

Bible21

3 Pro­to skrze pro­roka Agea přišlo slovo Hos­po­di­novo: