RoháčekHabakuk3,2

Habakuk 3:2

Hos­podine, počul som tvoju po­vesť, bojím sa, Hos­podine, tvoje dielo, oživ ho pro­stred rokov! Pro­stred rokov ho oznámiš! V zúrivom hneve budeš pamätať zľutovať sa!


Verš v kontexte

1 Mod­lit­ba proroka Habakuka na šig­jonót. 2 Hos­podine, počul som tvoju po­vesť, bojím sa, Hos­podine, tvoje dielo, oživ ho pro­stred rokov! Pro­stred rokov ho oznámiš! V zúrivom hneve budeš pamätať zľutovať sa! 3 Keď išiel Bôh a blížil sa od Témana a Svätý od vr­chu Fárana, sélah, jeho sláva po­kryla nebesia, a zem bola pl­ná jeho chvály.

späť na Habakuk, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 Hos­podine, počul som tvoju po­vesť, bojím sa, Hos­podine, tvoje dielo, oživ ho pro­stred rokov! Pro­stred rokov ho oznámiš! V zúrivom hneve budeš pamätať zľutovať sa!

Evanjelický

2 Hos­podine, počul som o Tebe zvesť a videl som Tvoje dielo, Hos­podine. Oživ ho v najb­ližších rokoch. V najb­ližších rokoch urob ho známym, v hneve pamätaj na zľutovanie!

Ekumenický

2 Hos­podin, počul som chýr o tebe a užasol som nad tvojím dielom. Za­chovaj ho v najbližších rokoch, v tento čas ho ohlasuj; v nepokoji pamätaj na zľutovanie.

Bible21

2 Slyšel jsem, Hos­po­di­ne, tvo­ji zvěst, před tvým dílem sto­jím s úžasem. Oživ je, Hos­po­di­ne, znovu po letech, po všech těch letech je znovu zjev, na sli­tování se v té vřavě roz­po­meň!