RoháčekHabakuk3,1

Habakuk 3:1

Mod­lit­ba proroka Habakuka na šig­jonót.


Verš v kontexte

1 Mod­lit­ba proroka Habakuka na šig­jonót. 2 Hos­podine, počul som tvoju po­vesť, bojím sa, Hos­podine, tvoje dielo, oživ ho pro­stred rokov! Pro­stred rokov ho oznámiš! V zúrivom hneve budeš pamätať zľutovať sa! 3 Keď išiel Bôh a blížil sa od Témana a Svätý od vr­chu Fárana, sélah, jeho sláva po­kryla nebesia, a zem bola pl­ná jeho chvály.

späť na Habakuk, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Mod­lit­ba proroka Habakuka na šig­jonót.

Evanjelický

1 Mod­lit­ba proroka Abakuka na spôsob žalo­spevu:

Ekumenický

1 Mod­lit­ba proroka Habakuka — žalo­spev.

Bible21

1 Mod­lit­ba pro­roka Aba­ku­ka. Na nápěv písně nářků.