RoháčekHabakuk3,14

Habakuk 3:14

Jeho vlast­nými palicami si pre­bodol hlavu jeho bojov­níkov, do­hr­meli jako vích­rica, aby ma rozp­týlili; plesali, jako keby boli išli zožrať chudob­ného v kryte.


Verš v kontexte

13 Vy­šiel si na zá­chranu svoj­ho ľudu, na zá­chranu svoj­ho po­mazaného; srazil si hlavu z domu bez­božníka ob­nažiac všet­ko od základu až po hrd­lo. Sélah. 14 Jeho vlast­nými palicami si pre­bodol hlavu jeho bojov­níkov, do­hr­meli jako vích­rica, aby ma rozp­týlili; plesali, jako keby boli išli zožrať chudob­ného v kryte. 15 Šliapal si svojimi koňmi po mori, po hromade mnohých vôd.

späť na Habakuk, 3

Príbuzné preklady Roháček

14 Jeho vlast­nými palicami si pre­bodol hlavu jeho bojov­níkov, do­hr­meli jako vích­rica, aby ma rozp­týlili; plesali, jako keby boli išli zožrať chudob­ného v kryte.

Evanjelický

14 Vlast­ným šípom pre­bod­neš hlavy jeho vlád­cov, ktorí sa pri­hnali vo svojej pýche, aby nás rozp­týlili, akoby šli zhl­tnúť bedára v jeho skrýši.

Ekumenický

14 Svojimi šíp­mi si prerazil hlavy jeho vod­cov, čo sa pre­hnali ako sm­ršť, aby nás rozp­rášili, čo jasali ako pri vy­žieraní bedára v skrýši.

Bible21

14 Pro­razil jsi mu hlavu jeho oštěpy, když se nás jeho nájezdníci hna­li rozprášit, když už se těši­li, jak po­hl­tíu­božáky ve skrýších.