RoháčekHabakuk1,13

Habakuk 1:13

Si pričistých očí, než aby si hľadel na zlé, a ne­môžeš sa dívať na trápenie. Prečo sa dívaš na vierolom­ných? mlčíš, keď po­hl­cuje bez­božný toho, kto je spraved­livejší od neho?


Verš v kontexte

12 Či nie si ty od pradáv­na Hos­podine, môj Bože, môj Svätý? Nezom­rieme! Hos­podine, po­stavil si ho na súd, a, Skalo, založil si ho tres­tať. 13 Si pričistých očí, než aby si hľadel na zlé, a ne­môžeš sa dívať na trápenie. Prečo sa dívaš na vierolom­ných? mlčíš, keď po­hl­cuje bez­božný toho, kto je spraved­livejší od neho? 14 A učinil si ľudí jako ryby mora, jako plaz, ktorý ne­má panov­níka.

späť na Habakuk, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Si pričistých očí, než aby si hľadel na zlé, a ne­môžeš sa dívať na trápenie. Prečo sa dívaš na vierolom­ných? mlčíš, keď po­hl­cuje bez­božný toho, kto je spraved­livejší od neho?

Evanjelický

13 Pričis­té sú Tvoje oči, aby sa dívali na zlo, Ty ne­môžeš hľadieť na trápenie! Prečo hľadíš na ne­ver­ných, a mlčíš, keď nešľachet­ník po­hl­cuje spravod­livejšieho, ako je sám?

Ekumenický

13 Tvoje oči sú príliš čis­té, aby sa dívali na zlo. Ty sa ne­môžeš po­zerať na trápenie! Prečo hľadíš na ne­ver­ných a mlčíš, keď bez­božný po­hl­cuje spravod­livejšieho od neho?

Bible21

13 Ty máš však čis­té oči, nemůžeš přihlížet trápenía dívat se na neštěstí. Proč tedy snášíš proradníky? Proč mlčíš, když da­re­bákpožírá sprave­dlivějšího, než je sám?