EkumenickýHabakuk1,13

Habakuk 1:13

Tvoje oči sú príliš čis­té, aby sa dívali na zlo. Ty sa ne­môžeš po­zerať na trápenie! Prečo hľadíš na ne­ver­ných a mlčíš, keď bez­božný po­hl­cuje spravod­livejšieho od neho?


Verš v kontexte

12 Či ty nie si od vekov, Hos­podin, môj Boh, môj Svätý? Nezom­rieme! Hos­podin, po­veril si ho súdom; Skala, uložil si mu tres­tať. 13 Tvoje oči sú príliš čis­té, aby sa dívali na zlo. Ty sa ne­môžeš po­zerať na trápenie! Prečo hľadíš na ne­ver­ných a mlčíš, keď bez­božný po­hl­cuje spravod­livejšieho od neho? 14 Ľudí si urobil podob­ných mor­ským rybám a plazom, ktoré ne­majú vlád­cu.

späť na Habakuk, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Si pričistých očí, než aby si hľadel na zlé, a ne­môžeš sa dívať na trápenie. Prečo sa dívaš na vierolom­ných? mlčíš, keď po­hl­cuje bez­božný toho, kto je spraved­livejší od neho?

Evanjelický

13 Pričis­té sú Tvoje oči, aby sa dívali na zlo, Ty ne­môžeš hľadieť na trápenie! Prečo hľadíš na ne­ver­ných, a mlčíš, keď nešľachet­ník po­hl­cuje spravod­livejšieho, ako je sám?

Ekumenický

13 Tvoje oči sú príliš čis­té, aby sa dívali na zlo. Ty sa ne­môžeš po­zerať na trápenie! Prečo hľadíš na ne­ver­ných a mlčíš, keď bez­božný po­hl­cuje spravod­livejšieho od neho?

Bible21

13 Ty máš však čis­té oči, nemůžeš přihlížet trápenía dívat se na neštěstí. Proč tedy snášíš proradníky? Proč mlčíš, když da­re­bákpožírá sprave­dlivějšího, než je sám?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček