Roháček1. Mojžišova27,26

1. Mojžišova 27:26

Genesis

A Izák, jeho otec, mu po­vedal: Nože pri­stúp sem a boz­kaj ma, môj synu!


Verš v kontexte

25 Vtedy po­vedal: Podaj mi, aby som jedol z lovu svoj­ho syna, aby ťa potom požehnala moja duša. A podal mu, a jedol. A doniesol mu aj vína, a pil. 26 A Izák, jeho otec, mu po­vedal: Nože pri­stúp sem a boz­kaj ma, môj synu! 27 A pri­stúpil a boz­kal ho. Tu za­voňal vôňu jeho šiat a požeh­nal ho a riekol: Po­zri, vôňa môj­ho syna je ako vôňa poľa, ktoré požeh­nal Hos­podin.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

26 A Izák, jeho otec, mu po­vedal: Nože pri­stúp sem a boz­kaj ma, môj synu!

Evanjelický

26 Po­tom mu otec Izák po­vedal: Pri­stúp, syn môj, a boz­kaj ma.

Ekumenický

26 Otec Izák mu po­tom po­vedal: Poď ku mne, syn môj, a po­boz­kaj ma!

Bible21

26 Po­tom ho jeho otec Izák vy­zval: „Po­jď blíž, synu můj, a po­lib mě.“