Ekumenický1. Mojžišova27,26

1. Mojžišova 27:26

Genesis

Otec Izák mu po­tom po­vedal: Poď ku mne, syn môj, a po­boz­kaj ma!


Verš v kontexte

25 Na to mu Izák po­vedal: Podaj mi, nech si zajem z úlovku svoj­ho syna, aby som ťa požeh­nal. Podal mu ho teda a on jedol; podal mu aj víno a on sa na­pil. 26 Otec Izák mu po­tom po­vedal: Poď ku mne, syn môj, a po­boz­kaj ma! 27 On pri­stúpil a boz­kal ho. Keď pocítil vôňu jeho šiat, požeh­nal ho a po­vedal: Hľa, vôňa môj­ho syna je ako vôňa poľa, ktoré požeh­nal Hos­podin.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

26 A Izák, jeho otec, mu po­vedal: Nože pri­stúp sem a boz­kaj ma, môj synu!

Evanjelický

26 Po­tom mu otec Izák po­vedal: Pri­stúp, syn môj, a boz­kaj ma.

Ekumenický

26 Otec Izák mu po­tom po­vedal: Poď ku mne, syn môj, a po­boz­kaj ma!

Bible21

26 Po­tom ho jeho otec Izák vy­zval: „Po­jď blíž, synu můj, a po­lib mě.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček