Roháček1. Mojžišova27,24

1. Mojžišova 27:24

Genesis

A po­vedal: Či si to ty, môj synu, Ezave? A od­povedal: Som.


Verš v kontexte

23 A ne­poz­nal ho, lebo jeho ruky boly jako ruky Ezavove, jeho bratove, chl­paté, a požeh­nal ho. 24 A po­vedal: Či si to ty, môj synu, Ezave? A od­povedal: Som. 25 Vtedy po­vedal: Podaj mi, aby som jedol z lovu svoj­ho syna, aby ťa potom požehnala moja duša. A podal mu, a jedol. A doniesol mu aj vína, a pil.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

24 A po­vedal: Či si to ty, môj synu, Ezave? A od­povedal: Som.

Evanjelický

24 a po­vedal: Si to ty, syn môj Ézav? Ten od­vetil: Áno, som.

Ekumenický

24 A spýtal sa ho: Ty si teda môj syn Ézav? Ten od­vetil: Som.

Bible21

24 Po­tom se ze­ptal: „Jsi oprav­du můj syn Ezau?“ „Ano,“ od­po­věděl Jákob.