Ekumenický1. Mojžišova27,24

1. Mojžišova 27:24

Genesis

A spýtal sa ho: Ty si teda môj syn Ézav? Ten od­vetil: Som.


Verš v kontexte

23 Ne­poz­nal ho, lebo jeho ruky boli chl­paté ako ruky jeho brata Ézava. Požeh­nal ho. 24 A spýtal sa ho: Ty si teda môj syn Ézav? Ten od­vetil: Som. 25 Na to mu Izák po­vedal: Podaj mi, nech si zajem z úlovku svoj­ho syna, aby som ťa požeh­nal. Podal mu ho teda a on jedol; podal mu aj víno a on sa na­pil.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

24 A po­vedal: Či si to ty, môj synu, Ezave? A od­povedal: Som.

Evanjelický

24 a po­vedal: Si to ty, syn môj Ézav? Ten od­vetil: Áno, som.

Ekumenický

24 A spýtal sa ho: Ty si teda môj syn Ézav? Ten od­vetil: Som.

Bible21

24 Po­tom se ze­ptal: „Jsi oprav­du můj syn Ezau?“ „Ano,“ od­po­věděl Jákob.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček