Roháček1. Mojžišova27,16

1. Mojžišova 27:16

Genesis

A kožky z kozleniec obv­liek­la na jeho ruky a na hlad­ké mies­to jeho hrd­la.


Verš v kontexte

15 A Rebeka vzala šaty Ezavove, šaty svojho staršieho syna, tie naj­lepšie, ktoré mala u seba v dome, a ob­liek­la do nich Jakoba svoj­ho mladšieho syna. 16 A kožky z kozleniec obv­liek­la na jeho ruky a na hlad­ké mies­to jeho hrd­la. 17 A dala chut­ný po­krm a chlieb, to, čo bola pri­pravila, do ruky Jakoba, svoj­ho syna.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

16 A kožky z kozleniec obv­liek­la na jeho ruky a na hlad­ké mies­to jeho hrd­la.

Evanjelický

16 Kože z koz­liat mu na­tiah­la na ruky a na hlad­kú časť jeho šije.

Ekumenický

16 Kozľacími kožkami mu ovinula ruky a holý krk.

Bible21

16 a ovi­nu­la mu ruce i hladkou část krku kůzlečí­mi kož­ka­mi.