Roháček1. Mojžišova26,34

1. Mojžišova 26:34

Genesis

A Ezavovi bolo štyrid­sať rokov, keď si vzal ženu Juditu, dcéru Bériho Hetej­ského, a Bazematu, dcéru Elona Hetej­ského.


Verš v kontexte

33 A po­menoval ju: Šeba, pre­to je meno toho mes­ta Bér-šeba, až do dnešného dňa. 34 A Ezavovi bolo štyrid­sať rokov, keď si vzal ženu Juditu, dcéru Bériho Hetej­ského, a Bazematu, dcéru Elona Hetej­ského. 35 A boly hor­kosťou ducha Izákovi aj Rebeke.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

34 A Ezavovi bolo štyrid­sať rokov, keď si vzal ženu Juditu, dcéru Bériho Hetej­ského, a Bazematu, dcéru Elona Hetej­ského.

Evanjelický

34 Keď mal Ézav štyrid­sať rokov, vzal si za ženu Juditu, dcéru Chetej­ca Beériho, a Basematu, dcéru Chetej­ca Élóna.

Ekumenický

34 Keď mal Ézav štyrid­sať rokov, vzal si za ženu Juditu, dcéru Chetitu Beéra, a Básemat, dcéru Chetitu Elóna.

Bible21

34 Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Ju­di­tu, dce­ru Chetej­ce Be­erího, a Base­ma­tu, dce­ru Chetej­ce Elo­na.