Roháček1. Mojžišova26,13

1. Mojžišova 26:13

Genesis

A človek narás­tol veľký a pro­spieval viacej a viacej a rás­tol tak, až bol veľmi veliký.


Verš v kontexte

12 A Izák sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne, a Hos­podin ho požeh­nal. 13 A človek narás­tol veľký a pro­spieval viacej a viacej a rás­tol tak, až bol veľmi veliký. 14 A mal stádo drob­ného dobyt­ka a stádo rožného stat­ku a služob­nej čeľade mnoho, a pre­to mu závideli Filištíni.

späť na 1. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

13 A človek narás­tol veľký a pro­spieval viacej a viacej a rás­tol tak, až bol veľmi veliký.

Evanjelický

13 Tak sa ten­to muž vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nez­bohatol.

Ekumenický

13 Tak sa ten­to muž vzmohol a vzmáhal sa čoraz viac a viac, až sa stal veľmi zámožný.

Bible21

13 A tak se ten muž vzmohl a roz­máhal se stále víc, až se stal vel­mi zá­možným.