Roháček1. Mojžišova22,5

1. Mojžišova 22:5

Genesis

A Ab­rahám po­vedal svojim sluhom: Zo­staňte tu s oslom, a ja a chlapec poj­deme až tam­to, a keď sa tam pokloníme, na­vrátime sa k vám.


Verš v kontexte

4 Potom na tretí deň po­z­dvihol Ab­rahám svoje oči a uvidel mies­to zďaleka. 5 A Ab­rahám po­vedal svojim sluhom: Zo­staňte tu s oslom, a ja a chlapec poj­deme až tam­to, a keď sa tam pokloníme, na­vrátime sa k vám. 6 A Ab­rahám vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svoj­ho syna, a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obi­dvaja spolu.

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

5 A Ab­rahám po­vedal svojim sluhom: Zo­staňte tu s oslom, a ja a chlapec poj­deme až tam­to, a keď sa tam pokloníme, na­vrátime sa k vám.

Evanjelický

5 Vtedy Ab­rahám po­vedal svojim sluhom: Zo­staňte tu i s oslom, za­tiaľ ja a chlapec pôj­deme až ta, po­kloníme sa Bohu a vrátime sa k vám.

Ekumenický

5 Po­vedal svojim sluhom: Zo­staňte tu s oslom. Ja pôj­dem s chlapcom ta, po­kloníme sa Bohu a vrátime sa k vám.

Bible21

5 Teh­dy ře­kl svým služebníkům: „Zůstaň­te tu s os­lem. Já a chlapec půjde­me až tam, pokloní­me se Bohu a vrátí­me se k vám.“