Roháček1. Mojžišova22,6

1. Mojžišova 22:6

Genesis

A Ab­rahám vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svoj­ho syna, a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obi­dvaja spolu.


Verš v kontexte

5 A Ab­rahám po­vedal svojim sluhom: Zo­staňte tu s oslom, a ja a chlapec poj­deme až tam­to, a keď sa tam pokloníme, na­vrátime sa k vám. 6 A Ab­rahám vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svoj­ho syna, a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obi­dvaja spolu. 7 Vtedy po­vedal Izák Ab­rahámovi, svoj­mu ot­covi, a riekol: Môj otče! A on odpovedal: Čo chceš, môj synu? A Izák povedal: Hľa, máme oheň i drevo, a kdeže je ovečka na zápal­nú obeť?

späť na 1. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

6 A Ab­rahám vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svoj­ho syna, a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obi­dvaja spolu.

Evanjelický

6 Po­tom Ab­rahám vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč, a tak šli ved­no obaja.

Ekumenický

6 Ab­rahám vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svoj­ho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu.

Bible21

6 Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spo­lu.