Roháček1. Mojžišova12,8

1. Mojžišova 12:8

Genesis

Potom sa po­beral od­tiaľ k vr­chu, k­torý je od východu Bét-ela, k­de postavil svoj stán, takže mu bol Bét-el od mora, od západu, a Haj od východu, a po­stavil tam Hos­podinovi ol­tár a vzýval meno Hos­podinovo.


Verš v kontexte

7 A Hos­podin sa ukázal Ab­ramovi a riekol: Tvoj­mu semenu dám túto zem. A po­stavil tam ol­tár Hos­podinovi, ktorý sa mu ukázal. 8 Potom sa po­beral od­tiaľ k vr­chu, k­torý je od východu Bét-ela, k­de postavil svoj stán, takže mu bol Bét-el od mora, od západu, a Haj od východu, a po­stavil tam Hos­podinovi ol­tár a vzýval meno Hos­podinovo. 9 A od­tiaľ sa po­maly rušal Ab­ram na juh.

späť na 1. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Potom sa po­beral od­tiaľ k vr­chu, k­torý je od východu Bét-ela, k­de postavil svoj stán, takže mu bol Bét-el od mora, od západu, a Haj od východu, a po­stavil tam Hos­podinovi ol­tár a vzýval meno Hos­podinovo.

Evanjelický

8 Od­tiaľ sa po­bral do po­horia východ­ne od Bételu a roz­ložil si stan; Bétel mu padol na západ a Aj na východ. Tam po­stavil Hos­podinovi ol­tár a vzýval meno Hos­podinovo.

Ekumenický

8 Od­tiaľ od­išiel do po­horia na východ od Bételu a tam si roz­ložil stan. Na západ od neho bol Bétel, na východ Aj. Tam po­stavil Hos­podinovi ol­tár a vzýval Hos­podinovo meno.

Bible21

8 Od­tud se přesu­nul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východě, po­stavil tam ol­tář Hos­po­di­nu a vzýval Hos­po­di­novo jméno.