Roháček1. Mojžišova1,25

1. Mojžišova 1:25

Genesis

A Bôh učinil zem­skú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemep­laz podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.


Verš v kontexte

24 A Bôh riekol: Nech vy­dá zem živú dušu podľa jej druhu: hovädá a plazy a zem­skú zver podľa jej druhu! A bolo tak. 25 A Bôh učinil zem­skú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemep­laz podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré. 26 A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj ob­raz a podľa svojej podoby, a nech vlád­nu nad mor­skými rybami a nad nebes­kým vtác­tvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A Bôh učinil zem­skú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemep­laz podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.

Evanjelický

25 Boh učinil roz­ličné druhy poľnej zveri, roz­ličné druhy dobyt­ka a všet­ky plazy roz­ličných druhov. A Boh videl, že to bolo dob­ré.

Ekumenický

25 Boh utvoril rôz­ne druhy divej zveri, dobyt­ka a plazov. Boh videl, že je to dob­ré.

Bible21

25 Bůh uči­nil různé druhy polní zvěře a do­bytka i vše­možné druhy zem­ské havě­ti. A Bůh vi­děl, že je to dob­ré.