Ekumenický1. Mojžišova1,25

1. Mojžišova 1:25

Genesis

Boh utvoril rôz­ne druhy divej zveri, dobyt­ka a plazov. Boh videl, že je to dob­ré.


Verš v kontexte

24 Boh po­vedal: Nech vy­dá zem rôz­ne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo. 25 Boh utvoril rôz­ne druhy divej zveri, dobyt­ka a plazov. Boh videl, že je to dob­ré. 26 Boh po­vedal: Utvor­me človeka na svoj ob­raz, na svoju podobu. Nech ľudia vlád­nu nad mor­skými rybami, nebes­kým vtác­tvom, dobyt­kom, nad celou zemou a nad všet­kými plaz­mi, čo sa hýbu po zemi.

späť na 1. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A Bôh učinil zem­skú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemep­laz podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.

Evanjelický

25 Boh učinil roz­ličné druhy poľnej zveri, roz­ličné druhy dobyt­ka a všet­ky plazy roz­ličných druhov. A Boh videl, že to bolo dob­ré.

Ekumenický

25 Boh utvoril rôz­ne druhy divej zveri, dobyt­ka a plazov. Boh videl, že je to dob­ré.

Bible21

25 Bůh uči­nil různé druhy polní zvěře a do­bytka i vše­možné druhy zem­ské havě­ti. A Bůh vi­děl, že je to dob­ré.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček