Bible21Genesis1,25

Genesis 1:25

Bůh uči­nil různé druhy polní zvěře a do­bytka i vše­možné druhy zem­ské havě­ti. A Bůh vi­děl, že je to dob­ré.


Verš v kontexte

24 Bůh ře­kl: „Ať země vy­dá různé druhy živoči­chů: různé druhy do­bytka, drobné havě­ti i polní zvěře!“ – a stalo se. 25 Bůh uči­nil různé druhy polní zvěře a do­bytka i vše­možné druhy zem­ské havě­ti. A Bůh vi­děl, že je to dob­ré. 26 Teh­dy Bůh ře­kl: „Učiň­me člověka k naše­mu ob­ra­zu, pod­le naší podo­by! Ať panují nad mořský­mi ryba­mi, nad ne­bes­kým ptactvem, nad do­bytkem, nade vší zemí i nad veške­rou havětí le­zou­cí po zemi.“

späť na Genesis, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A Bôh učinil zem­skú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemep­laz podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.

Evanjelický

25 Boh učinil roz­ličné druhy poľnej zveri, roz­ličné druhy dobyt­ka a všet­ky plazy roz­ličných druhov. A Boh videl, že to bolo dob­ré.

Ekumenický

25 Boh utvoril rôz­ne druhy divej zveri, dobyt­ka a plazov. Boh videl, že je to dob­ré.

Bible21

25 Bůh uči­nil různé druhy polní zvěře a do­bytka i vše­možné druhy zem­ské havě­ti. A Bůh vi­děl, že je to dob­ré.

Bible21Genesis1,25

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček