RoháčekGalatským5,26

Galatským 5:26

Nebuďme žiados­tiví prázd­nej chvály na­vzájom sa vy­zývajúc, jed­ni druhým závidiac.


Verš v kontexte

24 A tí, ktorí Kristovi, ukrižovali s­voje telo s jeho vášňami a žiadosťami. 25 Ak žijeme Duchom, Duchom i choďme. 26 Nebuďme žiados­tiví prázd­nej chvály na­vzájom sa vy­zývajúc, jed­ni druhým závidiac.

späť na Galatským, 5

Príbuzné preklady Roháček

26 Nebuďme žiados­tiví prázd­nej chvály na­vzájom sa vy­zývajúc, jed­ni druhým závidiac.

Evanjelický

26 Nebuďme žiados­tiví már­nej chvály, popudzujúc sa a závidiac si na­vzájom.

Ekumenický

26 Nehľadaj­me prázd­nu slávu, ned­ráždime sa na­vzájom a nezáviďme jeden druhému!

Bible21

26 Ne­buď­me ješitní, ne­sou­peř­me spo­lu a ne­záviď­me si.