RoháčekFilipským1,28

Filipským 1:28

a nedajúc sa v ničom plašiť protiv­níkom, čo je im očivid­ným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha.


Verš v kontexte

27 Len ob­cuj­te tak, aby to bolo hodno evan­jelia Kris­tov­ho, aby som, či už keď prij­dem a vidím vás, a či súc ne­prítom­ný počul o vás, že stojíte v jed­nom duchu jed­nou dušou spolu zápasiac za vieru evan­jelia 28 a nedajúc sa v ničom plašiť protiv­níkom, čo je im očivid­ným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha. 29 Lebo vám je z milos­ti daná za Kris­ta, nie len aby ste v neho verili, ale aj aby ste za neho tr­peli

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 a nedajúc sa v ničom plašiť protiv­níkom, čo je im očivid­ným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha.

Evanjelický

28 Protiv­níkom sa ničím nedaj­te za­strašiť; to bude znamením, a to od Boha, im, že za­hynú, vám, že budete spasení.

Ekumenický

28 Protiv­níkom sa nedaj­te ničím za­strašiť! To bude znamením od Boha — im, že za­hynú, ale vám, že budete spasení.

Bible21

28 Ne­dej­te se ni­jak vy­strašit svý­mi pro­tivníky; to jim bude jasným zna­mením záhu­by, ale vám záchra­ny, a to od Bo­ha.