Bible21Filipským1,28

Filipským 1:28

Ne­dej­te se ni­jak vy­strašit svý­mi pro­tivníky; to jim bude jasným zna­mením záhu­by, ale vám záchra­ny, a to od Bo­ha.


Verš v kontexte

27 Jen pro­sím, abys­te svým jednáním děla­li čest Kri­stovu evange­liu. Když k vám při­jdu, rád bych vi­děl (a když ne­při­jdu, alespoň o vás slyšel), že pevně sto­jí­te v jednom du­chu a že spo­lečně jako jed­na duše ve­dete zápas o ví­ru evange­lia. 28 Ne­dej­te se ni­jak vy­strašit svý­mi pro­tivníky; to jim bude jasným zna­mením záhu­by, ale vám záchra­ny, a to od Bo­ha. 29 Bylo vám to­tiž do­přáno, abys­te v Krista nejen věři­li, ale také pro něho trpě­li.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

28 a nedajúc sa v ničom plašiť protiv­níkom, čo je im očivid­ným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha.

Evanjelický

28 Protiv­níkom sa ničím nedaj­te za­strašiť; to bude znamením, a to od Boha, im, že za­hynú, vám, že budete spasení.

Ekumenický

28 Protiv­níkom sa nedaj­te ničím za­strašiť! To bude znamením od Boha — im, že za­hynú, ale vám, že budete spasení.

Bible21

28 Ne­dej­te se ni­jak vy­strašit svý­mi pro­tivníky; to jim bude jasným zna­mením záhu­by, ale vám záchra­ny, a to od Bo­ha.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček