RoháčekFilipským1,29

Filipským 1:29

Lebo vám je z milos­ti daná za Kris­ta, nie len aby ste v neho verili, ale aj aby ste za neho tr­peli


Verš v kontexte

28 a nedajúc sa v ničom plašiť protiv­níkom, čo je im očivid­ným dôkazom ich zahynutia a vášho spasenia, a to od Boha. 29 Lebo vám je z milos­ti daná za Kris­ta, nie len aby ste v neho verili, ale aj aby ste za neho tr­peli 30 majúc ten is­tý boj, aký ste videli pri mne, a o jakom i teraz čujete pri mne.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 Lebo vám je z milos­ti daná za Kris­ta, nie len aby ste v neho verili, ale aj aby ste za neho tr­peli

Evanjelický

29 Lebo vám sa do­stalo milos­ti pre Kris­ta, aby ste nielen verili v Neho, ale aj tr­peli pre Neho.

Ekumenický

29 Veď vám sa do­stala milosť pre Kris­ta, aby ste v neho nielen verili, ale za neho aj tr­peli.

Bible21

29 Bylo vám to­tiž do­přáno, abys­te v Krista nejen věři­li, ale také pro něho trpě­li.