RoháčekFilipským1,26

Filipským 1:26

aby sa vaša chvála roz­hoj­nila mnou v Kris­tu Ježišovi mojím opät­ným príchodom k vám.


Verš v kontexte

25 A spoliehajúc na to viem, že zo­stanem a zo­stanem so všet­kými vami na váš pros­pech a na radosť viery, 26 aby sa vaša chvála roz­hoj­nila mnou v Kris­tu Ježišovi mojím opät­ným príchodom k vám. 27 Len ob­cuj­te tak, aby to bolo hodno evan­jelia Kris­tov­ho, aby som, či už keď prij­dem a vidím vás, a či súc ne­prítom­ný počul o vás, že stojíte v jed­nom duchu jed­nou dušou spolu zápasiac za vieru evan­jelia

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 aby sa vaša chvála roz­hoj­nila mnou v Kris­tu Ježišovi mojím opät­ným príchodom k vám.

Evanjelický

26 aby ste sa tým väčšmi moh­li chváliť mnou v Kris­tovi Ježišovi, keď zase prídem k vám.

Ekumenický

26 aby ste sa mnou moh­li ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám.

Bible21

26 aby vaše chlou­ba v Kri­stu Ježíši díky mně ještě vzrost­la, až se k vám vrátím.