Bible21Filipským1,26

Filipským 1:26

aby vaše chlou­ba v Kri­stu Ježíši díky mně ještě vzrost­la, až se k vám vrátím.


Verš v kontexte

25 Pro­to vím jis­tě, že tu ještě po­bu­du. Kvů­li vaše­mu pro­spě­chu a ra­dosti ve víře tu s vá­mi vše­mi zůstanu, 26 aby vaše chlou­ba v Kri­stu Ježíši díky mně ještě vzrost­la, až se k vám vrátím. 27 Jen pro­sím, abys­te svým jednáním děla­li čest Kri­stovu evange­liu. Když k vám při­jdu, rád bych vi­děl (a když ne­při­jdu, alespoň o vás slyšel), že pevně sto­jí­te v jednom du­chu a že spo­lečně jako jed­na duše ve­dete zápas o ví­ru evange­lia.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 aby sa vaša chvála roz­hoj­nila mnou v Kris­tu Ježišovi mojím opät­ným príchodom k vám.

Evanjelický

26 aby ste sa tým väčšmi moh­li chváliť mnou v Kris­tovi Ježišovi, keď zase prídem k vám.

Ekumenický

26 aby ste sa mnou moh­li ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám.

Bible21

26 aby vaše chlou­ba v Kri­stu Ježíši díky mně ještě vzrost­la, až se k vám vrátím.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček