EkumenickýFilipským1,26

Filipským 1:26

aby ste sa mnou moh­li ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám.


Verš v kontexte

25 Na to sa spolieham a viem, že zo­stanem a budem s vami všet­kými na váš osoh a na radosť z viery, 26 aby ste sa mnou moh­li ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám. 27 Len žite tak, ako to zod­povedá Kris­tov­mu evan­jeliu, aby som — či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený — počul o vás, že pev­ne stojíte v jednom duchu a svor­ne bojujete za vieru v evanjelium.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 aby sa vaša chvála roz­hoj­nila mnou v Kris­tu Ježišovi mojím opät­ným príchodom k vám.

Evanjelický

26 aby ste sa tým väčšmi moh­li chváliť mnou v Kris­tovi Ježišovi, keď zase prídem k vám.

Ekumenický

26 aby ste sa mnou moh­li ešte viac chváliť v Kristovi Ježišovi, keď zasa prídem k vám.

Bible21

26 aby vaše chlou­ba v Kri­stu Ježíši díky mně ještě vzrost­la, až se k vám vrátím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček