RoháčekEzechiel20,42

Ezechiel 20:42

A zviete, že ja som Hospodin, keď vás vo­vediem do zeme Iz­raelovej, do zeme, ­vzhľadom na ktorú som po­z­dvih­nul svoju ruku p­risahajúc, že ju dám vašim ot­com.


Verš v kontexte

41 Jako v upokojujúcej vôni budem mať vo vás záľubu, keď vás vy­vediem z národov a shromaždím vás zo zemí, po ktorých ste boli rozp­týlení, a budem po­svätený vo vás pred očami národov. 42 A zviete, že ja som Hospodin, keď vás vo­vediem do zeme Iz­raelovej, do zeme, ­vzhľadom na ktorú som po­z­dvih­nul svoju ruku p­risahajúc, že ju dám vašim ot­com. 43 A tam sa roz­pamätáte na svoje ces­ty a na všet­ky svoje činy, ktorými sta sa poškv­rňovali, a budete sa sami sebe ošk­liviť pre všet­ky svoje nešľachet­nos­ti, ktoré ste páchali.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

42 A zviete, že ja som Hospodin, keď vás vo­vediem do zeme Iz­raelovej, do zeme, ­vzhľadom na ktorú som po­z­dvih­nul svoju ruku p­risahajúc, že ju dám vašim ot­com.

Evanjelický

42 A po­znáte, že ja som Hos­podin, keď vás uvediem na pôdu Iz­raela, do krajiny, o ktorej som zdvi­hnutou rukou pri­sahal, že ju dám vašim ot­com.

Ekumenický

42 a spoz­náte, že ja som Hos­podin, keď vás uvediem na pôdu Iz­raela, do krajiny, o ktorej som so zdvi­hnutou rukou pri­sahal, že ju dám vašim ot­com.

Bible21

42 Teh­dy po­zná­te, že já jsem Hos­po­din – až vás přive­du na pů­du Iz­rae­le, do země, o níž jsem přísahal, že ji dám vašim ot­cům.