RoháčekEzechiel20,4

Ezechiel 20:4

Či azda ich budeš súdiť, či budeš súdiť, synu človeka? Oznám im ohav­nos­ti ich ot­cov!


Verš v kontexte

3 Synu človeka, hovor starším Iz­raelovým a po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Či ste sa vy prišli mňa pýtať? Ako že ja žijem, nedám, aby ste sa ma pýtali, ani vám nedám od­povedi, hovorí Pán Hos­podin. 4 Či azda ich budeš súdiť, či budeš súdiť, synu človeka? Oznám im ohav­nos­ti ich ot­cov! 5 A po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: V deň, v ktorý som si vy­volil Iz­raela a zdvih­nul som svoju ruku semenu domu Jakobov­ho a dal som sa im po­znať v Egypt­skej zemi a po­z­dvih­nul som im svoju ruku po­vediac: Ja som Hospodin, váš Bôh,

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

4 Či azda ich budeš súdiť, či budeš súdiť, synu človeka? Oznám im ohav­nos­ti ich ot­cov!

Evanjelický

4 Budeš ich súdiť, budeš súdiť, človeče? Oznám im ohav­nos­ti ich ot­cov

Ekumenický

4 Chceš ich súdiť, chceš súdiť, človeče? Oznám im ohav­nos­ti ich ot­cov

Bible21

4 Obviň je, synu člověčí, jen je obviň. Po­věz jim, jaké ohavnosti pá­cha­li je­jich ot­cové.