RoháčekEzechiel20,3

Ezechiel 20:3

Synu človeka, hovor starším Iz­raelovým a po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Či ste sa vy prišli mňa pýtať? Ako že ja žijem, nedám, aby ste sa ma pýtali, ani vám nedám od­povedi, hovorí Pán Hos­podin.


Verš v kontexte

2 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac: 3 Synu človeka, hovor starším Iz­raelovým a po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Či ste sa vy prišli mňa pýtať? Ako že ja žijem, nedám, aby ste sa ma pýtali, ani vám nedám od­povedi, hovorí Pán Hos­podin. 4 Či azda ich budeš súdiť, či budeš súdiť, synu človeka? Oznám im ohav­nos­ti ich ot­cov!

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

3 Synu človeka, hovor starším Iz­raelovým a po­vieš im: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Či ste sa vy prišli mňa pýtať? Ako že ja žijem, nedám, aby ste sa ma pýtali, ani vám nedám od­povedi, hovorí Pán Hos­podin.

Evanjelický

3 Človeče, hovor so staršími Iz­raela a po­vedz im: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Či ste prišli do­pytovať sa ma? Akože žijem, nedovolím, aby ste sa ma do­pytovali - znie výrok Hos­podina, Pána.

Ekumenický

3 Človeče, hovor so staršími Iz­raela a po­vedz im: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Prišli ste sa ma do­pytovať? Ako žijem, nedovolím, aby ste sa ma do­pytovali — znie výrok Pána, Hos­podina.

Bible21

3 „Synu člověčí, řekni iz­rael­ským stařešinům to­to: Tak praví Panovník Hos­po­din – Vy že se při­chází­te se mnou ra­dit? Ja­kože jsem živ, ne­bu­du od­po­vídat na vaše mod­lit­by, praví Panovník Hos­po­din!