RoháčekEzechiel20,39

Ezechiel 20:39

A vy, dome Iz­raelov, tak­to hovorí Pán Hos­podin: Teda len iďte a slúžte každý svojim ukydaným bohom! Ale po­tom ma is­tot­ne budete po­slúchať a nebudete viacej zne­uc­tievať meno mojej svätos­ti svojimi dar­mi a svojimi ukydanými boh­mi.


Verš v kontexte

38 A vy­lúčim z vás tých, ktorí sa mi protivia, a ktorí vierolom­ne od­padúvajú odo mňa; zo zeme ich po­hos­tín­stva ich vy­vediem; ale do zeme Iz­raelovej ne­voj­dú. A zviete, že ja som Hospodin. 39 A vy, dome Iz­raelov, tak­to hovorí Pán Hos­podin: Teda len iďte a slúžte každý svojim ukydaným bohom! Ale po­tom ma is­tot­ne budete po­slúchať a nebudete viacej zne­uc­tievať meno mojej svätos­ti svojimi dar­mi a svojimi ukydanými boh­mi. 40 Lež na vr­chu mojej svätos­ti, na vr­chu výšiny Iz­raelovej, hovorí Pán Hos­podin, tam mi budú slúžiť celý dom Iz­raelov, všet­ci, koľko ich je, v zemi; tam budem mať v nich záľubu a tam sa budem pýtať po vašich obetiach po­z­dvi­hnutia ako i po pr­votine vašich darov so všet­kými vašimi po­sviat­nosťami.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

39 A vy, dome Iz­raelov, tak­to hovorí Pán Hos­podin: Teda len iďte a slúžte každý svojim ukydaným bohom! Ale po­tom ma is­tot­ne budete po­slúchať a nebudete viacej zne­uc­tievať meno mojej svätos­ti svojimi dar­mi a svojimi ukydanými boh­mi.

Evanjelický

39 Ale vy, dom Iz­raela - tak vraví Hos­podin, Pán - ak ma nech­cete počúvať, choďte každý za svojimi mod­lami a slúžte im. Avšak ne­znes­väcuj­te už moje sväté meno svojimi dar­mi a svojimi mod­lami.

Ekumenický

39 Vy však, dom Iz­raela — tak hovorí Pán, Hos­podin — ak ma nech­cete počúvať, každý nech ide za svojimi mod­lami a slúži im. Ne­znes­väcuj­te však už moje sväté meno svojimi dar­mi a svojimi mod­lami.

Bible21

39 Nuže, dome Iz­rae­le, toto vám praví Panovník Hos­po­din: Jdě­te si každý uctívat své hnu­sné mod­ly! Ale pak, i když mě odmítá­te po­s­lou­chat, přestanete zne­svěcovat mé svaté jméno svý­mi obětní­mi dary a hnu­sný­mi mod­la­mi.