RoháčekEzechiel20,18

Ezechiel 20:18

A po­vedal som ich synom tam na púšti: Nechoďte v ustanoveniach svojich ot­cov a ich súdov ne­os­tríhaj­te ani sa ne­poškv­rňuj­te ich ukydanými boh­mi.


Verš v kontexte

17 Ale moje oko sa zľutovalo nad nimi, takže som ich nez­kazil a ne­učinil som im kon­ca na púšti. 18 A po­vedal som ich synom tam na púšti: Nechoďte v ustanoveniach svojich ot­cov a ich súdov ne­os­tríhaj­te ani sa ne­poškv­rňuj­te ich ukydanými boh­mi. 19 Ja som Hospodin, váš Bôh; choďte v mojich ustanoveniach a os­tríhaj­te moje súdy a čiňte ich

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

18 A po­vedal som ich synom tam na púšti: Nechoďte v ustanoveniach svojich ot­cov a ich súdov ne­os­tríhaj­te ani sa ne­poškv­rňuj­te ich ukydanými boh­mi.

Evanjelický

18 Ich synom na púšti som po­vedal: Nechoďte podľa ustanovení svojich ot­cov, ani ich nariadenia nezachovávaj­te, ani sa ne­poškv­rňuj­te ich mod­lami!

Ekumenický

18 Ich synom na púšti som po­vedal: Nechoďte podľa ustanovení svojich ot­cov ani ich nariadenia nezachovávaj­te, ani sa ne­poškv­rňuj­te ich mod­lami!

Bible21

18 Je­jich synům jsem na pouš­ti ře­kl: Neřiď­te se pravi­dly svých ot­ců, ne­do­držuj­te je­jich záko­ny a ne­po­sk­vrňuj­te se je­jich mod­la­mi!