RoháčekEzechiel20,14

Ezechiel 20:14

Avšak učinil som pre svoje meno, aby nebolo zne­uc­tené pred očami národov, pred ktorých očami som ich vy­viedol.


Verš v kontexte

13 Ale dom Iz­raelov sa spur­ne staväli proti mne na púšti; v mojich ustanoveniach nechodili a za­vr­h­li moje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi, a veľmi znes­vätili aj moje soboty. Pre­to som po­vedal, že vy­lejem na nich svoju prch­livosť tam na púšti, aby som ich vy­hladil. 14 Avšak učinil som pre svoje meno, aby nebolo zne­uc­tené pred očami národov, pred ktorých očami som ich vy­viedol. 15 Ale i ja som im p­risahajúc pozdvihnul svoju ruku na púšti, že ich ne­vovediem do zeme, ktorú som bol dal, tečúcu mliekom a medom, okrasu to všet­kých zemí,

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

14 Avšak učinil som pre svoje meno, aby nebolo zne­uc­tené pred očami národov, pred ktorých očami som ich vy­viedol.

Evanjelický

14 Konal som tak kvôli svoj­mu menu, aby nebolo znes­vätené v očiach národov, pred zrak­mi ktorých som ich vy­viedol.

Ekumenický

14 Konal som tak pre svoje meno, aby nebolo znes­vätené v očiach národov, pred ktorých zrak­mi som ich vy­viedol.

Bible21

14 Kvů­li své­mu jménu jsem se ale po­sta­ral, aby ne­bylo zne­váženo v očích národů, před je­jichž oči­ma jsem je vy­ve­dl.