RoháčekEzechiel20,12

Ezechiel 20:12

Dal som im aj svoje soboty, aby boly znamením medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posväcujem.


Verš v kontexte

11 Tam som im dal svoje ustanovenia a oznámil som im svoje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi. 12 Dal som im aj svoje soboty, aby boly znamením medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posväcujem. 13 Ale dom Iz­raelov sa spur­ne staväli proti mne na púšti; v mojich ustanoveniach nechodili a za­vr­h­li moje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi, a veľmi znes­vätili aj moje soboty. Pre­to som po­vedal, že vy­lejem na nich svoju prch­livosť tam na púšti, aby som ich vy­hladil.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

12 Dal som im aj svoje soboty, aby boly znamením medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posväcujem.

Evanjelický

12 Dal som im aj svoje dni sviatočného od­počin­ku , aby boli znamením medzi mnou a nimi, aby po­znali, že ja, Hos­podin, ich po­sväcujem.

Ekumenický

12 Dal som im aj svoje dni sobot­ného od­počin­ku, aby boli znamením medzi mnou a nimi, aby po­znali, že ja, Hos­podin, ich po­sväcujem.

Bible21

12 Dal jsem jim také své so­bo­ty, aby byly zna­mením mezi mnou a ji­mi, aby vědě­li, že já jsem Hos­po­din, je­jich Po­svě­ti­tel.