RoháčekEzechiel20,11

Ezechiel 20:11

Tam som im dal svoje ustanovenia a oznámil som im svoje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi.


Verš v kontexte

10 A vy­viedol som ich z Egypt­skej zeme a do­viedol som ich na púšť. 11 Tam som im dal svoje ustanovenia a oznámil som im svoje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi. 12 Dal som im aj svoje soboty, aby boly znamením medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posväcujem.

späť na Ezechiel, 20

Príbuzné preklady Roháček

11 Tam som im dal svoje ustanovenia a oznámil som im svoje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi.

Evanjelický

11 vy­dal som im svoje ustanovenia a obo­známil ich so svojimi nariadeniami, ktorých pl­nením človek má žiť.

Ekumenický

11 vy­dal som im svoje ustanovenia a obo­známil ich so svojimi nariadeniami, ktorých pl­nením má človek žiť.

Bible21

11 Dal jsem jim svá pravi­dla a ozná­mil jim své záko­ny (které kdo plní, díky nim bude žít).