RoháčekEzechiel19,14

Ezechiel 19:14

Krome toho vy­šiel oheň z prúta jeho konárov; strávil jeho ovocie, a nie je na ňom sil­ného prúta na berlu panovať. Je to trúch­lo­spev a bude na trúch­lo­spev.


Verš v kontexte

12 Ale bol vy­tr­hnutý v prch­livos­ti a hodený na zem, a východ­ný vietor usušil jeho ovocie; jeho sil­né prúty sa vy­lámaly a uschly; oheň to strávil. 13 A teraz je za­sadený na púšti, vo vy­práh­lej zemi žíz­nivej. 14 Krome toho vy­šiel oheň z prúta jeho konárov; strávil jeho ovocie, a nie je na ňom sil­ného prúta na berlu panovať. Je to trúch­lo­spev a bude na trúch­lo­spev.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

14 Krome toho vy­šiel oheň z prúta jeho konárov; strávil jeho ovocie, a nie je na ňom sil­ného prúta na berlu panovať. Je to trúch­lo­spev a bude na trúch­lo­spev.

Evanjelický

14 Po­tom vy­šľahol oheň z prúta, strávil jeho výhon­ky i ovocie, a niet už na ňom sil­ného prúta na vladár­ske žez­lo. Toto je žalo­spev a stal sa žalo­spevom.

Ekumenický

14 Po­tom vy­šľahol oheň z prúta, strávil jeho výhon­ky i ovocie a niet už na ňom sil­ného prúta na vladár­ske žez­lo. Toto je žalo­spev a bude žalo­spevom.

Bible21

14 Z jejích větví vy­šle­hl oheňa její plo­dy pohltil. Nezůstala jí žádná silná vě­tevvhodná pro žezlo vladaře. Toto je žalo­z­pěv a je určen k truchlení.“