RoháčekEzdráš8,5

Ezdráš 8:5

Zo synov Šechaniášových syn Jachazielov a s ním tri­sto osôb mužs­kého po­hlavia.


Verš v kontexte

4 Zo synov Pachat-moábových El­jeho­enaj, syn Zerachiášov, a s ním dve­sto osôb mužs­kého po­hlavia. 5 Zo synov Šechaniášových syn Jachazielov a s ním tri­sto osôb mužs­kého po­hlavia. 6 Zo synov Adínových Ébed, syn Jonatánov, a s ním päťdesiat osôb mužs­kého po­hlavia.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 Zo synov Šechaniášových syn Jachazielov a s ním tri­sto osôb mužs­kého po­hlavia.

Evanjelický

5 zo synov Za­ttúových Šekan­ja, syn Jachazíélov, a s ním tri­sto mužov;

Ekumenický

5 Zo Za­ttúových synov: Jachazíelov syn Šekan­ja a s ním tri­sto mužov.

Bible21

5 ze synů Za­tuových: Še­kaniáš, syn Ja­chazie­lův, a s ním 300 mužů;