EvanjelickýEzdráš8,5

Ezdráš 8:5

zo synov Za­ttúových Šekan­ja, syn Jachazíélov, a s ním tri­sto mužov;


Verš v kontexte

4 zo synov Pachat-Móábových El­jehóénaj, syn Zerach­jov, a s ním dve­sto mužov; 5 zo synov Za­ttúových Šekan­ja, syn Jachazíélov, a s ním tri­sto mužov; 6 zo synov Adínových Ebed, syn Jónátánov, a s ním päťdesiat mužov;

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

5 Zo synov Šechaniášových syn Jachazielov a s ním tri­sto osôb mužs­kého po­hlavia.

Evanjelický

5 zo synov Za­ttúových Šekan­ja, syn Jachazíélov, a s ním tri­sto mužov;

Ekumenický

5 Zo Za­ttúových synov: Jachazíelov syn Šekan­ja a s ním tri­sto mužov.

Bible21

5 ze synů Za­tuových: Še­kaniáš, syn Ja­chazie­lův, a s ním 300 mužů;