RoháčekEzdráš8,4

Ezdráš 8:4

Zo synov Pachat-moábových El­jeho­enaj, syn Zerachiášov, a s ním dve­sto osôb mužs­kého po­hlavia.


Verš v kontexte

3 Zo synov Šechaniášových, k­torý bol zo synov Parošových, Za­chariáš a s ním po rode za­písaných osôb mužs­kého po­hlavia sto päťdesiat. 4 Zo synov Pachat-moábových El­jeho­enaj, syn Zerachiášov, a s ním dve­sto osôb mužs­kého po­hlavia. 5 Zo synov Šechaniášových syn Jachazielov a s ním tri­sto osôb mužs­kého po­hlavia.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

4 Zo synov Pachat-moábových El­jeho­enaj, syn Zerachiášov, a s ním dve­sto osôb mužs­kého po­hlavia.

Evanjelický

4 zo synov Pachat-Móábových El­jehóénaj, syn Zerach­jov, a s ním dve­sto mužov;

Ekumenický

4 Z Pachat-Moábových synov: Zerach­jov syn El­jehóenaj a s ním dve­sto mužov.

Bible21

4 ze synů Pa­chat-moá­bových: Eljo­enaj, syn Ze­rachiášův, a s ním 200 mužů;