RoháčekEzdráš5,9

Ezdráš 5:9

Vtedy sme sa pýtali tých starších a takto sme im po­vedali: Kto vám roz­kázal staväť ten­to dom a vy­murovať ten­to múr?


Verš v kontexte

8 Nech je známe kráľovi, že sme prišli do Jud­skej krajiny k domu veľkého Boha, ktorý to dom staväjú z veľkých kameňov a kladú drevo do stien a konajú dielo veľmi rých­le, a darí sa v ich rukách. 9 Vtedy sme sa pýtali tých starších a takto sme im po­vedali: Kto vám roz­kázal staväť ten­to dom a vy­murovať ten­to múr? 10 Áno, i na ich mená sme sa ich pýtali, aby sme popísali mená mužov, ktorí prední medzi nimi, aby sme ti ich oznámili.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Vtedy sme sa pýtali tých starších a takto sme im po­vedali: Kto vám roz­kázal staväť ten­to dom a vy­murovať ten­to múr?

Evanjelický

9 Po­tom sme sa spýtali starších a po­vedali sme im: Kto vám dal roz­kaz budovať ten­to dom a stavať tieto múry?

Ekumenický

9 Opýtali sme sa teda starších a tak­to sme im vraveli: Kto vám do­volil stavať ten­to chrám a opravovať tieto hrad­by?

Bible21

9 Pta­li jsme se je­jich stařešinů: „­Na čí po­kyn staví­te ten dům a shro­mažďujete ten materiál?“