EkumenickýEzdráš5,9

Ezdráš 5:9

Opýtali sme sa teda starších a tak­to sme im vraveli: Kto vám do­volil stavať ten­to chrám a opravovať tieto hrad­by?


Verš v kontexte

8 Nech je známe kráľovi, že sme sa vy­pravili do jud­skej krajiny k domu veľkého Boha. Stavajú ho z kvádrov. Steny ob­kladajú drevom. Pracuje sa usilov­ne na tom diele a ono im ras­tie pod rukami. 9 Opýtali sme sa teda starších a tak­to sme im vraveli: Kto vám do­volil stavať ten­to chrám a opravovať tieto hrad­by? 10 Opýtali sme sa ich aj na ich mená, aby sme ti dali vedieť, aj sme za­značili mená mužov, ktorí sú ich náčel­ník­mi.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 Vtedy sme sa pýtali tých starších a takto sme im po­vedali: Kto vám roz­kázal staväť ten­to dom a vy­murovať ten­to múr?

Evanjelický

9 Po­tom sme sa spýtali starších a po­vedali sme im: Kto vám dal roz­kaz budovať ten­to dom a stavať tieto múry?

Ekumenický

9 Opýtali sme sa teda starších a tak­to sme im vraveli: Kto vám do­volil stavať ten­to chrám a opravovať tieto hrad­by?

Bible21

9 Pta­li jsme se je­jich stařešinů: „­Na čí po­kyn staví­te ten dům a shro­mažďujete ten materiál?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček