Bible21Ezdráš5,8

Ezdráš 5:8

Ozna­muje­me krá­li, že jsme přiš­li do jud­ské pro­vin­cie k domu ve­likého Bo­ha. Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy. Pracují pilně a dílo jim ros­te pod ruka­ma.


Verš v kontexte

7 Po­sla­li mu násle­dující hlášení: Králi Da­re­i­ovi hojný pokoj. 8 Ozna­muje­me krá­li, že jsme přiš­li do jud­ské pro­vin­cie k domu ve­likého Bo­ha. Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy. Pracují pilně a dílo jim ros­te pod ruka­ma. 9 Pta­li jsme se je­jich stařešinů: „­Na čí po­kyn staví­te ten dům a shro­mažďujete ten materiál?“

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

8 Nech je známe kráľovi, že sme prišli do Jud­skej krajiny k domu veľkého Boha, ktorý to dom staväjú z veľkých kameňov a kladú drevo do stien a konajú dielo veľmi rých­le, a darí sa v ich rukách.

Evanjelický

8 Nech je kráľovi známe, že sme prišli do jud­ského kraja k domu veľkého Boha, a ten dom je stavaný z kvád­rov a múry sa ob­kladajú drevom; práca sa koná starost­livo a darí sa pod ich rukami.

Ekumenický

8 Nech je známe kráľovi, že sme sa vy­pravili do jud­skej krajiny k domu veľkého Boha. Stavajú ho z kvádrov. Steny ob­kladajú drevom. Pracuje sa usilov­ne na tom diele a ono im ras­tie pod rukami.

Bible21

8 Ozna­muje­me krá­li, že jsme přiš­li do jud­ské pro­vin­cie k domu ve­likého Bo­ha. Staví se z tesaných kvádrů a do zdí se vkládají trámy. Pracují pilně a dílo jim ros­te pod ruka­ma.

Bible21Ezdráš5,8

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček