RoháčekEzdráš4,10

Ezdráš 4:10

a os­tat­né národy, ktoré pre­stehoval As­napar, veľký a sláv­ny, a osadil ich v mes­te Samárii a v ostatných k­rajoch za riekou a tak ďalej.


Verš v kontexte

9 Vtedy písal Rechúm, kan­celár, a Šimšai, pisár, a os­tat­ní ich spoločníci, Díňania, Afar­satechania, Tar­peľania, Afares-ania, Ar­kevänia, Babylon­ci, Susanechania, Dehavänia a Élamiti 10 a os­tat­né národy, ktoré pre­stehoval As­napar, veľký a sláv­ny, a osadil ich v mes­te Samárii a v ostatných k­rajoch za riekou a tak ďalej. 11 Toto je od­pis lis­tu, ktorý mu po­slali, kráľovi Ar­taxer­xovi: Tvoji služob­níci, ľudia za riekou a tak ďalej.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 a os­tat­né národy, ktoré pre­stehoval As­napar, veľký a sláv­ny, a osadil ich v mes­te Samárii a v ostatných k­rajoch za riekou a tak ďalej.

Evanjelický

10 a os­tat­né národy, ktoré veľký a sláv­ny As­nap­par zajal a usadil v samár­skych mes­tách a v os­tat­nom Záriečí ; a teraz

Ekumenický

10 a os­tat­né národy, ktoré veľký a sláv­ny As­nap­par zajal a usadil v samárijských mes­tách a na os­tat­nom Záriečí.

Bible21

10 i všech ostatních národů, které ve­liký a vznešený Ašurbanipal přis­těhoval a usa­dil ve městě Sa­maří i jin­de za Eufra­tem.